Konferencia 2010
Konferenciaprogram 2010 Nyomtatás E-mail
2010. augusztus 09. hétfő, 13:21

ESWTR Regionális Konferencia

2010. augusztus 26–29.

Evangélikus Hittudományi Egyetem
1141 Budapest, Rózsavölgyi köz 3.


Sajátos kelet-közép-európai teológiai műhely helyszíne lesz 2010. augusztus 26–29. között az Evangélikus Hittudományi Egyetem. Az európai szervezet [ESWTR= European Society of Women in Theological Research] magyar tagozata nemzetközi konferenciát rendez a
„Női méltóság – emberi méltóság. A teológia és az antropológia összefüggései sajátos kelet-közép-európai nézőpontból” témában.

A konferencia nyelve angol, illetve német, a szinkrontolmácsok is németre, illetve angolra fordítanak. Az előadók és a résztvevők a régió teológusnői és teológusai, akik a szervező magyarokon kívül Albániából, Csehországból, Horvátországból, Lengyelországból és Lettországból, Romániából és Szlovéniából érkeznek. Megtiszteli jelenlétével a konferenciát az ESWTR elnöknője, Angela Berlis (Németország) professzor is. A részvevők listája nem csupán a nemzeti hovatartozást illetően, hanem felekezeti szempontból is sokszínű: katolikusok, evangélikusok, reformátusok, de képviselteti magát az ókatolikus, az unitárius és az ortodox irányvonal valamint a zsidó hittudomány is.

A globalizáció, a tudományra kétségtelenül ható politikai és gazdasági összefonódások nagy kihívást jelentenek a teológia, és ezen belül a női teológia, illetve a női valláskutatás számára. A kutatónők új utakat és módszereket keresnek ahhoz, hogy a női szabad – induktív – reflexió méltó helyet kapjon a mai teológiai és vallásantropológiai irodalomban.
A konferencia célja továbbá, hogy a régió gondolkodása gazdagodjék egyfajta női teológiai „mássággal”,  amely sajátos, empatikus adottságainál fogva képes arra, hogy a történelmi okokból nem kismértékben megterhelt kelet-közép-európai kapcsolatainkat emberközeli valóságos találkozások révén építse és gazdagítsa. Ez a fajta teológiai sajátosság lehetőséget teremt a különféle keresztény egyházak ökumenikus párbeszédére, kiterjesztve ezt a vallásközi párbeszédnek nevezett kapcsolatra a nem-keresztény egyházakkal is: mégpedig nem elvi, hanem a nőket érintő konkrétumok szintjén. Az ESWTR magyar tagozata egyesületet hozott létre (Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete), amelynek szellemisége az olyan női teológiát preferálja, amely semmiképpen nem férfiellenes és a „férfiteológiával” kollegiális viszonyra törekszik. Ezt mi sem bizonyítja jobban, minthogy ezen a konferencián férfi előadók is lehetőséget kapnak a tudományos véleménynyilvánításra.

A konferencia fő támogatója az Oktatási és Kulturális Minisztérium (Magyarország) és a Renovabis alapítvány (Németország). Egyéb támogatók: Communicantes, Weltgebetstag der Frauen; Evangelischen Frauenhilfe in Westfalen; Schweizerischer Katholischer Frauenbund illetve az ügyet fontosnak tartó pártoló tagok és magánszemélyek.

Ha a konferencia tényét, egészét vagy részleteit, előadóit bemutatásra érdemesnek tartják, nyitott szellemű, határokon és mindenféle előítéleten túllépő, szabadon gondolkodni és kérdezni engedő tudományos műhelyre találnak.

Az előadások, ill. kiselőadások témái a teljesség igénye nélkül [itt magyar nyelven]:
A nő méltósága a férfi méltóságának feltétele. Gondolatok a Ter 12,10–20 és párhuzamai alapján;  Kelet-Európa – antropológia – feminizmus. Hermeneutikai megfontolások a teológia szükségszerűen kontextuális voltáról. Antropológia érvek a nők ordinációjához kapcsolódóan az egyháztörténelemben. A nő méltósága mint emberi méltóság Alexandriai Szent Cirill szerint; A női méltóság és Ezekiel könyve; Nemi azonosságtudatos teológiai antropológia; Az egyetlen és oszthatatlan emberi méltóság Bibó István tanításában; A nők méltósága az újszövetségi „háztartási szabályokban”.

Ökofeminista megközelítés a Föld gyógyítására egy magyar népmesében; II. János Pál feminista fogalma. Filozófiai kontra teológiai szempontok; Női arcmások. A nők szerepe az erdélyi római katolikus liturgiában; A női szerepek változása az egyházban és a világban; Az emberi méltóság interkulturális összefüggésben. Mikor torkollik az egyetemesség követelése gőgbe? Szibéria: női és gyermeki sorsok. A lengyel nők száműzetése a II. világháborúban; A női méltóság visszaállítása az újszövetségben. Szűz Mária alakja. Férfi és nő: Isten országának társörökösei; A nő helyzete az ószövetségi kivonulás idején és egy folyamatban lévő kutatás a kivándorlásról a Cseh Köztársaságban; Szerzetesrendek tevékenysége Albánia hátrányos helyzetű területein tengődő nők körében; JHWH mint szülő: az Istenkép apai és anyai vonatkozásai a Zsoltárok könyvében; Női méltóság az egyházi dokumentumok szerint („megszentelt élet” vagy házasság); A bűn problémája Tolsztoj Feltámadás című regényének főszereplői közötti viszonyban; A zsidó nők társadalmi legitimációja a pesti zsidó gyülekezetben a 19. század elején.

Részletes program

 
Konferenciafelhívás Nyomtatás E-mail
2010. június 02. szerda, 07:23

Kedves Kolléganők,

nagy örömmel tájékoztatunk Benneteket, hogy az ESWTR következő Közép- és Kelet-Európai Regionális Konferenciája Budapesten lesz 2010. augusztus 26-29. között. Szeretettel hívunk erre a konferenciára, melyet a Magyarországi Teológusnők Ökumenikus Egyesülete szervez. Konferenciánk témája: „Női méltóság, mint emberi méltóság. A teológia és az antropológia összefüggései kelet-közép-európai szemmel.”
A konferenciának az Evangélikus Hittudományi Egyetem ad otthont, melynek címe: H-1141, Budapest, Rózsavölgyi köz 3.

A szervezőbizottság mindent megtesz, hogy a Kelet-Európából érkező és hazai résztvevők konferenciával kapcsolatos kiadásait adományokból finanszírozza. A részletekről később adunk pontos információt.

Jelentkezni e-mailben lehet, a részvétel feltétele az előzetes regisztráció:


 

Üdvözlettel:

A Szervezőbizottság és Perintfalvi Rita, a MTÖE elnöke